+90(312) 224 1014

Arabulucu Talep Formu
Arabuluculuk | Uyuşmazlık > Posts tagged "Arabuluculuk"

Arabuluculukta Telekonferans Dönemi

Telekonferans görüntülü ve sesli ya da sadece sesli olarak bir kaç kişinin aynı anda telefon ya da uygulama üzerinden konuşmasına dayanan sistemdir. Günlük hayatta sıklıkla kullandığımız bu iletişim yöntemi, neticesine sonuçlar bağlanmaya başlandığı için önem arz etmektedir. Aslında pek çok kimsenin ilgisini çekmeyen bu yöntem arabuluculuk sisteminin hukuk düzenimizde yerini almaya başlaması ile özellikle yolu hukuktan geçenler arasında tekrar popüler olmuştur. Arabuluculuk sürecinin esnek ve tarafların iradelerine bırakılmış olmasının bir sonucu olarak müzakerelere bizzat katılım şartının gerekip gerekmediği tartışma konusu olmuştur. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Dairesi Başkanlığı arabuluculuk kurumunun hukuk hayatına yerleşmesini teminen arabuluculuk görüşmelerinin telekonferans yöntemi ile yapılabileceğini sözlü olarak deklare...

Yazının Devamı...

Arabuluculukta E-İmza Kullanımı

Teknolojik gelişmelerle birlikte internetin yaygınlaşması hayatın her alanında zaman ve mekan kavramının tartışılmasına neden olmuştur. İnsanlar yüz yüze gelmeksizin işlerini yapmakta gerektiğinde para alışverişi dahi gerçekleşmektedir. Ticaret de bu gelişmelerden nasibi alarak zaman ve mekandan bağımsız olarak yapılır hale gelmiştir. Her gelişme beraberinde çözülmesi gereken başka problemleri doğurduğu gibi bu kez de taraflar arasında yapılan anlaşmaların (alım-satım, teklif, sözleşme vb) güvenilirliği sorunu ortaya çıkmıştır. Bunun çözümü de yine teknolojide bulunmuş elektronik imza geliştirilmiştir. Ancak elektronik imzanın bulunmuş olması sorunu çözmeye yetmemiş çok çeşidi bulunan elektronik imzalara güvenilirlik sağlamak için “Güvenlik Elektronik İmza” uygulaması geliştirilmiştir. Elektronik imzaya güven; elektronik imza aracının üretilmesi, imza...

Yazının Devamı...

Niçin Arabuluculuk?

arabuluculuk-nedir

Niçin Arabuluculuk? - 1 Kişilerin çalışma, ticaret veya özel hayatlarında karşılaştıkları seçeneklerden birini seçmek konusunda bireysel özgürlükleri bulunmaktadır. Kişilerin üzerinde serbestçe tasarrufta bulunacakları bu konularla ilgili karşılaşabilecekleri uyuşmazlıklarını çözmek konusunda da kişilerin özgürlükleri olmalı, kişilerin tercihlerini/menfaatlerini bu uyuşmazlıkların çözümünde de aktif olarak kullanmaları için fırsatları olmalıdır. Kişilerin çalışma veya ticari hayatlarında alışkanlıkları vardır. Örneğin bir tacir mal veya hizmet aldığı veya sattığı partnerini değiştirmek konusunda çekingen davranacak; yeni bir partner bulma, değerlendirme, sonuçlarını gözlemleme konularında çekingen davranacak; gerçekten değiştirmesi gerekmiyorsa ticari partnerini değiştirmeyecektir. Hayatın göz ardı edemeyeceğimiz en büyük gerçeklerinden biri çatışma ve uyuşmazlıktır. Her tercihin/menfaatin olduğu yerde çatışma çıkacak, uyuşmazlık oluşacaktır. Kişilerin...

Yazının Devamı...

Arabuluculuk Uygulamasında Merkezler

Ülkemizde değişik tartışmalara konu olsa da Arabuluculuk uygulaması artık genel kabul görmüştür. 06.12.2018 tarihli 7155 sayılı Abonelik sözleşmesinden kaynaklanan para alacaklarına ilişkin takibin başlatılması usulü hakkında kanun’un 20. maddesi mucibince, Türk Ticaret kanunun 5/A maddesindeki değişiklik ile 01.01.2019 tarihinden itibaren ticari uyuşmazlıklar da dava şartı haline gelmiştir. MADDE 20- 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 5 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. “3. Dava şartı olarak arabuluculuk MADDE 5/A- (1) Bu Kanunun 4 üncü maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava...

Yazının Devamı...

Konkordato Sürecinde İşçilik Alacaklarında Arabuluculuk Uygulamaları

konkordato-arabuluculuk

31.07.2016 tarihli 669 sayılı khk ile sermaye şirketlerinin iflas erteleme talebinde bulunması ve Mahkemelerin iflas erteleme kararı vermesi engellenmiştir. İflas erteleme kurumunun mevzuatımızdan khk ile çıkarılması nedeniyle konkordato kurumu çok daha önem arz etmeye başlamıştır. 15.03.2018 tarih ve 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun 30361 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 7101 sayılı yasa ile konkordato kurumu İcra ve İflas Kanunu kapsamında detaylı şekilde düzenlenmiştir. 2018 yılı içinde Türkiye’de döviz fiyatlarının artması, ticaret erbabını ciddi anlamda zorlamıştır. Halen devam eden bu ekonomik süreç içerisinde ticari işletmelerin konkordato yoluna başvurma ihtimalleri de artmıştır. Yeni düzenlemede...

Yazının Devamı...

Arabuluculuk Uygulamasının Devlet Hazinesine Katkısı

Bilindiği üzere 01.01.2018 tarihinde 6325 sayılı yasa ve iş yasası kapsamında iş uyuşmazlıkları dava şartı olarak arabuluculuğa tabi olmuş ve uygulama başlamıştır. Kanun gereği Türkiye geneli iş uyuşmazlıklarının dava yoluna gitmezden evvel arabulucuya götürülmesi önşart olmuştur. Bu yasal düzenleme gereği 01.01.2018 tarihinden itibaren iş uyuşmazlıkları arabulucuya getirilmiş ve çok olumlu neticeler alınmıştır. Bu makalede arabuluculuk kurumunun devlet hazinesine katkısı somutlaştırılarak ifade edilmeye çalışılacaktır. Arabuluculuk toplumsal barışa, ülke ekonomisine, istihdama katkı sağladığı gibi devlet hazinesine de maddi anlamda katkı sağlamaktadır. Arabulucu kanalı ile birçok anlaşmazlık anlaşmayla neticelendirilmektedir. Arabulucu ile yüzyüze gelen işçi-işverenler dolayısıyla vatandaşlarımız uzlaşma kültürünün bir disiplin altına alındığını devlet güvencesi...

Yazının Devamı...