+90(312) 224 1014

Arabulucu Talep Formu

Serbest Yazı

Arabuluculuk | Uyuşmazlık > Serbest Yazı

Çoklu Baro

Değerli Meslektaşlarım, Hitit Arabuluculuk Merkezi ortaklar kurulunun, Zoom programı üzerinden gerçekleşen istişare toplantısı neticesinde,  çoklu baroya ilişkin oluşan genel kanaati sizlerle paylaşmak istiyorum; Biz bir arabuluculuk kuruluşuyuz ve kurumsal olarak, baro konusu birinci derecede ilgi alanımıza girmemektedir. Bu konuda kurumsal olarak bir karar almamız veya bu konuda tartışmalara taraf olmamız söz konusu değildir. Bu konuda her ortağımızın görüşü, tercihi ve kararı eşit derecede saygıya layıktır ve saygı ile karşılanacaktır. Çoklu Baro konusu kurumsal olarak ilgi alanımızın dışında kalsa da, hepimizin arabuluculuk yanı sıra avukatlık mesleğini de icra ettiğimizden, bireysel olarak hepimizi yakından ilgilendirmektedir. Çoklu baro konusunu istişare etmemiz, Hitit Ailesi çatısı...

Yazının Devamı...

Arabuluculukta Telekonferans Dönemi

Telekonferans görüntülü ve sesli ya da sadece sesli olarak bir kaç kişinin aynı anda telefon ya da uygulama üzerinden konuşmasına dayanan sistemdir. Günlük hayatta sıklıkla kullandığımız bu iletişim yöntemi, neticesine sonuçlar bağlanmaya başlandığı için önem arz etmektedir. Aslında pek çok kimsenin ilgisini çekmeyen bu yöntem arabuluculuk sisteminin hukuk düzenimizde yerini almaya başlaması ile özellikle yolu hukuktan geçenler arasında tekrar popüler olmuştur. Arabuluculuk sürecinin esnek ve tarafların iradelerine bırakılmış olmasının bir sonucu olarak müzakerelere bizzat katılım şartının gerekip gerekmediği tartışma konusu olmuştur. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Dairesi Başkanlığı arabuluculuk kurumunun hukuk hayatına yerleşmesini teminen arabuluculuk görüşmelerinin telekonferans yöntemi ile yapılabileceğini sözlü olarak deklare...

Yazının Devamı...

Arabuluculukta E-İmza Kullanımı

Teknolojik gelişmelerle birlikte internetin yaygınlaşması hayatın her alanında zaman ve mekan kavramının tartışılmasına neden olmuştur. İnsanlar yüz yüze gelmeksizin işlerini yapmakta gerektiğinde para alışverişi dahi gerçekleşmektedir. Ticaret de bu gelişmelerden nasibi alarak zaman ve mekandan bağımsız olarak yapılır hale gelmiştir. Her gelişme beraberinde çözülmesi gereken başka problemleri doğurduğu gibi bu kez de taraflar arasında yapılan anlaşmaların (alım-satım, teklif, sözleşme vb) güvenilirliği sorunu ortaya çıkmıştır. Bunun çözümü de yine teknolojide bulunmuş elektronik imza geliştirilmiştir. Ancak elektronik imzanın bulunmuş olması sorunu çözmeye yetmemiş çok çeşidi bulunan elektronik imzalara güvenilirlik sağlamak için “Güvenlik Elektronik İmza” uygulaması geliştirilmiştir. Elektronik imzaya güven; elektronik imza aracının üretilmesi, imza...

Yazının Devamı...

Niçin Arabuluculuk?

arabuluculuk-nedir

Niçin Arabuluculuk? - 1 Kişilerin çalışma, ticaret veya özel hayatlarında karşılaştıkları seçeneklerden birini seçmek konusunda bireysel özgürlükleri bulunmaktadır. Kişilerin üzerinde serbestçe tasarrufta bulunacakları bu konularla ilgili karşılaşabilecekleri uyuşmazlıklarını çözmek konusunda da kişilerin özgürlükleri olmalı, kişilerin tercihlerini/menfaatlerini bu uyuşmazlıkların çözümünde de aktif olarak kullanmaları için fırsatları olmalıdır. Kişilerin çalışma veya ticari hayatlarında alışkanlıkları vardır. Örneğin bir tacir mal veya hizmet aldığı veya sattığı partnerini değiştirmek konusunda çekingen davranacak; yeni bir partner bulma, değerlendirme, sonuçlarını gözlemleme konularında çekingen davranacak; gerçekten değiştirmesi gerekmiyorsa ticari partnerini değiştirmeyecektir. Hayatın göz ardı edemeyeceğimiz en büyük gerçeklerinden biri çatışma ve uyuşmazlıktır. Her tercihin/menfaatin olduğu yerde çatışma çıkacak, uyuşmazlık oluşacaktır. Kişilerin...

Yazının Devamı...

Online Uyuşmazlık Çözümü – Online Dispute Resolution (ODR)

“Globalleşen dünya adeta bir köy haline geldi.” Bu cümle hemen hemen her ortamda dile getirilmekte zaman ve mekan kavramının ortadan kalkmasını ifade etmektedir. Her şeyde olduğu gibi hukuki ilişkiler de globalleşmenin etkileri fazlası ile görülmektedir. Hukuk; taraflar arasında cereyan eden her türlü ilişkiyi izah etmektedir. Ancak bizim ilgilendiğimiz ilişkiler neticesinde ortaya çıkan uyuşmazlıklardır. ODR geleneksel müzakere yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilen arabulucuğunun teknolojinin sunduğu imkanlar kullanılarak online ortamda gerçekleştirilmesidir. İnternetin ortaya çıkmasından sonra e-ticaret kavramı hayatımızda girmiştir. Sanal kapılardan giriş yaparak dünyanın her yeri ile iletişime geçilebilmekte, başta alışveriş olmak üzere her türlü iş ve işlemler oturduğumuz yerden kalkmaksızın yapılır hale gelmiştir. İnternetin...

Yazının Devamı...

Uyuşmazlık Tarafları, Avukatlar ve Arabulucular

SİZİN İÇİN DERLEME-I Serbest bir yazıdır, bilimsel bir iddia içermez Önerisiz eleştiriler belki dikkate alınır Önyargısız her eleştiri değerlidir   Son yıllarda konuya dair hatırı sayılır ölçüde akademik ve özel çalışmalar yapıldığı, makaleler hazırlandığı, kamu spotlarıyla tanıtımlar yapıldığı dikkate alındığında; gerek arabulucular için mesleki yeterlilik anlamında, gerekse toplum nezdinde tanınırlık babında çok fazla karanlık alan bulunmamaktadır. Hâlihazırdaki çalışmaları takip edenler bu konuda gerekli ve yeterli bilgiye sahip olabileceklerdir. Her ne kadar bizim toplumda arabuluculuğun zaten evveliyatı olan bir müessese olduğunu çok kere vurgulamış olsak da, toplumda yeniden yerleşmesi ve özellikle farklı kültürlerin, yabancılılık unsuru içeren uyuşmazlıkların çözümü de göz önüne alınarak, çeviri eserlerle arabulucuların donanımları uluslar...

Yazının Devamı...