+90(312) 224 1014

Arabulucu Talep Formu

Author: hitit admin

Arabuluculuk | Uyuşmazlık > Articles posted by hitit admin

Çoklu Baro

Değerli Meslektaşlarım, Hitit Arabuluculuk Merkezi ortaklar kurulunun, Zoom programı üzerinden gerçekleşen istişare toplantısı neticesinde,  çoklu baroya ilişkin oluşan genel kanaati sizlerle paylaşmak istiyorum; Biz bir arabuluculuk kuruluşuyuz ve kurumsal olarak, baro konusu birinci derecede ilgi alanımıza girmemektedir. Bu konuda kurumsal olarak bir karar almamız veya bu konuda tartışmalara taraf olmamız söz konusu değildir. Bu konuda her ortağımızın görüşü, tercihi ve kararı eşit derecede saygıya layıktır ve saygı ile karşılanacaktır. Çoklu Baro konusu kurumsal olarak ilgi alanımızın dışında kalsa da, hepimizin arabuluculuk yanı sıra avukatlık mesleğini de icra ettiğimizden, bireysel olarak hepimizi yakından ilgilendirmektedir. Çoklu baro konusunu istişare etmemiz, Hitit Ailesi çatısı...

Yazının Devamı...

Arabuluculukta Telekonferans Dönemi

Telekonferans görüntülü ve sesli ya da sadece sesli olarak bir kaç kişinin aynı anda telefon ya da uygulama üzerinden konuşmasına dayanan sistemdir. Günlük hayatta sıklıkla kullandığımız bu iletişim yöntemi, neticesine sonuçlar bağlanmaya başlandığı için önem arz etmektedir. Aslında pek çok kimsenin ilgisini çekmeyen bu yöntem arabuluculuk sisteminin hukuk düzenimizde yerini almaya başlaması ile özellikle yolu hukuktan geçenler arasında tekrar popüler olmuştur. Arabuluculuk sürecinin esnek ve tarafların iradelerine bırakılmış olmasının bir sonucu olarak müzakerelere bizzat katılım şartının gerekip gerekmediği tartışma konusu olmuştur. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Dairesi Başkanlığı arabuluculuk kurumunun hukuk hayatına yerleşmesini teminen arabuluculuk görüşmelerinin telekonferans yöntemi ile yapılabileceğini sözlü olarak deklare...

Yazının Devamı...

Arabuluculukta E-İmza Kullanımı

Teknolojik gelişmelerle birlikte internetin yaygınlaşması hayatın her alanında zaman ve mekan kavramının tartışılmasına neden olmuştur. İnsanlar yüz yüze gelmeksizin işlerini yapmakta gerektiğinde para alışverişi dahi gerçekleşmektedir. Ticaret de bu gelişmelerden nasibi alarak zaman ve mekandan bağımsız olarak yapılır hale gelmiştir. Her gelişme beraberinde çözülmesi gereken başka problemleri doğurduğu gibi bu kez de taraflar arasında yapılan anlaşmaların (alım-satım, teklif, sözleşme vb) güvenilirliği sorunu ortaya çıkmıştır. Bunun çözümü de yine teknolojide bulunmuş elektronik imza geliştirilmiştir. Ancak elektronik imzanın bulunmuş olması sorunu çözmeye yetmemiş çok çeşidi bulunan elektronik imzalara güvenilirlik sağlamak için “Güvenlik Elektronik İmza” uygulaması geliştirilmiştir. Elektronik imzaya güven; elektronik imza aracının üretilmesi, imza...

Yazının Devamı...