+90(312) 224 1014

Arabulucu Talep Formu
Arabuluculuk | Uyuşmazlık > Serbest Yazı  > Uyuşmazlık Tarafları, Avukatlar ve Arabulucular

Uyuşmazlık Tarafları, Avukatlar ve Arabulucular

SİZİN İÇİN DERLEME-I

Serbest bir yazıdır, bilimsel bir iddia içermez

Önerisiz eleştiriler belki dikkate alınır

Önyargısız her eleştiri değerlidir

 

Son yıllarda konuya dair hatırı sayılır ölçüde akademik ve özel çalışmalar yapıldığı, makaleler hazırlandığı, kamu spotlarıyla tanıtımlar yapıldığı dikkate alındığında; gerek arabulucular için mesleki yeterlilik anlamında, gerekse toplum nezdinde tanınırlık babında çok fazla karanlık alan bulunmamaktadır. Hâlihazırdaki çalışmaları takip edenler bu konuda gerekli ve yeterli bilgiye sahip olabileceklerdir.

Her ne kadar bizim toplumda arabuluculuğun zaten evveliyatı olan bir müessese olduğunu çok kere vurgulamış olsak da, toplumda yeniden yerleşmesi ve özellikle farklı kültürlerin, yabancılılık unsuru içeren uyuşmazlıkların çözümü de göz önüne alınarak, çeviri eserlerle arabulucuların donanımları uluslar arası standartlara kavuşturulmak istenmiştir. Çevirisi yapılan bu eserlerden faydalanmak suretiyle, arabulucular için ufuk açıcı, strateji geliştirmeye yönelik notlar çıkartılarak bu ve devamındaki serbest yazılarımızda paylaşımlar yapılması planlanmıştır.

Kendisiyle bir sempozyumda tanışma fırsatı yakaladığım ve tüm meslektaşlarımın yakinen tanıdığı Andrew Goodman’in çevirisi yapılıp pdf olarak da yayımlanan eserlerinden ilhamla, zaman zaman alıntılarla daha yararlı bir çalışma olacağına inanıyorum. Sözkonusu eserler bir arabulucu için etkileyici ve yol gösterici olduğu kadar, sürecin tüm paydaşları için en yararlı sonuçlara nasıl varılabileceği hususlarında rehber niteliğinde, uzun bir tecrübe ve çalışmanın ürünüdür.

Arabulucu ne ister, ne yapar, ne önerir:

Uyuşmazlığın taraflarının;

Aralarındaki uyuşmazlığı çözüme kavuşturma yönünde tüm imkânları araştırma ve kullanma fırsatı sağlar,

Dava veya tahkim gibi aradaki ilişkiyi tümüyle koparacak bir sürece girmeden, daha geniş çerçevedeki menfaatlerini düşünmelerini ve geleceğe odaklanmalarını ister,

Bir iş ilişkisi bitse de, devamı da sağlanabilir elbette, tarafların sosyal ilişkilerinin devam edebileceği bir sonucu önemser,

Mahkeme ve tahkim süreçlerinin aksine, sonuçları yani oluşturacakları karar maddelerini müzakere edilebilmeleri imkânı sağlarken, olumsuz bir sürprizle karşılaşma olasılıklarını ortadan kaldırır.

Bir karara varmalarında yapıcı alternatifler sunar, karşılıklı farklı menfaatler edinmelerine de olanak sağlayabilir.

Müzakerelerin gizliliği ilkesiyle, şahsi, ticari, sosyal itibarlarını korumalarını sağlar,

İhlali halinde hapis cezası gerektiren gizlilik ilkesine dayalı olarak; toplantılarda konuşulanların, ne dışarıda her hangi bir ortamda, ne anlaşma olmaması halinde mahkemelerde dile getirilemeyecek olması, tarafların sınırsız ve rahat bir şekilde müzakere yapmalarını, böylelikle anlaşma yolunda rahat ilerlemelerini temin eder.

Diledikleri takdirde arabulucuyla özel toplantılar yapabilmeleri mümkündür; bu hallerde arabulucu ancak izin verdikleri ölçüde ve konularda diğer tarafla paylaşımlar yapabilir.

Taraf vekilleri avukatların;

Arabuluculukla kısa sürede ve düşük maliyetle uyuşmazlık sürecini karara bağlamaları, müvekkilleri ile iş ilişkilerini muhafaza etmelerinde büyük oranda katkı sağlayacaktır,

Müzakere teknikleri konusunda yeterli donanıma sahip olmaları halinde, varılacak netice/karar müvekkilleri için daha tatminkâr olacaktır.

Bir anlaşmaya varılamasa da, davada nelerle karşılaşılabileceği konusunda en doğru analizi yapabilecek olmaları, özellikle ticari uyuşmazlıklarda taraf vekillerinin bulunmasını önemli kılmaktadır.

En nihayetinde,

Arabulucu; tarafların ve vekillerinin süreçten mutlu ve güvenli bir şekilde çıkmasını önceler.

Bir sonraki yazımızda devam etmek üzere,

İyi ki diyeceğiniz seçimleriniz olsun.

Sevgiler

Arb. Av. Ülkü SOYLU