+90(312) 224 1014

Arabulucu Talep Formu

Arabuluculuk Uygulamasında Merkezler

Ülkemizde değişik tartışmalara konu olsa da Arabuluculuk uygulaması artık genel kabul görmüştür. 06.12.2018 tarihli 7155 sayılı Abonelik sözleşmesinden kaynaklanan para alacaklarına ilişkin takibin başlatılması usulü hakkında kanun’un 20. maddesi mucibince, Türk Ticaret kanunun 5/A maddesindeki değişiklik ile 01.01.2019 tarihinden itibaren ticari uyuşmazlıklar da dava şartı haline gelmiştir. MADDE 20- 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 5 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. “3. Dava şartı olarak arabuluculuk MADDE 5/A- (1) Bu Kanunun 4 üncü maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava...

Yazının Devamı...

Konkordato Sürecinde İşçilik Alacaklarında Arabuluculuk Uygulamaları

konkordato-arabuluculuk

31.07.2016 tarihli 669 sayılı khk ile sermaye şirketlerinin iflas erteleme talebinde bulunması ve Mahkemelerin iflas erteleme kararı vermesi engellenmiştir. İflas erteleme kurumunun mevzuatımızdan khk ile çıkarılması nedeniyle konkordato kurumu çok daha önem arz etmeye başlamıştır. 15.03.2018 tarih ve 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun 30361 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 7101 sayılı yasa ile konkordato kurumu İcra ve İflas Kanunu kapsamında detaylı şekilde düzenlenmiştir. 2018 yılı içinde Türkiye’de döviz fiyatlarının artması, ticaret erbabını ciddi anlamda zorlamıştır. Halen devam eden bu ekonomik süreç içerisinde ticari işletmelerin konkordato yoluna başvurma ihtimalleri de artmıştır. Yeni düzenlemede...

Yazının Devamı...

Arabuluculuk Uygulamasının Devlet Hazinesine Katkısı

Bilindiği üzere 01.01.2018 tarihinde 6325 sayılı yasa ve iş yasası kapsamında iş uyuşmazlıkları dava şartı olarak arabuluculuğa tabi olmuş ve uygulama başlamıştır. Kanun gereği Türkiye geneli iş uyuşmazlıklarının dava yoluna gitmezden evvel arabulucuya götürülmesi önşart olmuştur. Bu yasal düzenleme gereği 01.01.2018 tarihinden itibaren iş uyuşmazlıkları arabulucuya getirilmiş ve çok olumlu neticeler alınmıştır. Bu makalede arabuluculuk kurumunun devlet hazinesine katkısı somutlaştırılarak ifade edilmeye çalışılacaktır. Arabuluculuk toplumsal barışa, ülke ekonomisine, istihdama katkı sağladığı gibi devlet hazinesine de maddi anlamda katkı sağlamaktadır. Arabulucu kanalı ile birçok anlaşmazlık anlaşmayla neticelendirilmektedir. Arabulucu ile yüzyüze gelen işçi-işverenler dolayısıyla vatandaşlarımız uzlaşma kültürünün bir disiplin altına alındığını devlet güvencesi...

Yazının Devamı...