+90(312) 224 1014

Arabulucu Talep Formu
Arabuluculuk | Uyuşmazlık > İş Davalarında Arabuluculuk Ön Başvuru Formu

İŞ HUKUKUNA DAYALI UYUŞMAZLIKLARDA DAVA ŞARTI ARABULUCULUK

 

Dava şartı olarak arabuluculuk kurumu hukukumuza ilk defa 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunuyla girmiştir. 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca, kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.

 

Bu nedenle belirtilen iş hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda dava yoluna gidilmeden önce arabulucu başvuru formunu doldurarak öncelikle arabuluculuğa başvurmak bir yasal zorunluluktur. Arabuluculuğa başvurmaksızın açılacak davalar, dava şartı yokluğu sebebiyle dosyanın esasına girilmeksizin usulden reddedilecektir.

Online Başvuru Formu İçin Tıklayın